Bestuur en Commissies

Bestuur:

Voorzitter: Ed Lokhorst voorzitter@fietsgroepstappenbelt.nl
Penningmeester: Ruud Masselink penningmeester@fietsgroepstappenbelt.nl
Algemeen bestuurslid: Edwin Stappenbelt info@stappenbelt.bike
Technische commissie: Ronald Elling tc@fietsgroepstappenbelt.
Evenementen commissie: Hannah Borkhuis evenementen@fietsgroepstappenbel
Communicatie: David Boerman communicatie@fietsgroepstappenbelt.nl

Kascommissie: 

Jan Roorda
Bob Versteeg

Technische commissie:

email: tc@fietsgroepstappenbelt.nl
Ruud Masselink
Ronald Elling
Dick de Jong

Evenementen commissie: 

email: evenementen@fietsgroepstappenbelt.nl
Hannah Borkhuis
Marcel Brondijk
Giuseppe Rigano

Ledenadministratie: 

Gerrit Kuyper: ledenadministrateur@fietsgroepstappenbelt.nl

Alle overige vragen: info@fietsgroepstappenbelt.nl