Inschijfformulier

  *

  Verplichte velden

  Voorletter(s):

  *

  Achternaam:

  *

  Roepnaam:

  *

  Geslacht:

  manvrouw *

  Geboortdatum:

  *
  minimaal 18 jaar

  Adres:

  *

  Postcode:

  *

  Woonplaats:

  *

  Telefoonnummer:

  Mobiel:

  Emailadres:

  *

  Fietservaring:
  *
  Reeds lid NTFU?:
  *

  Reglement: Door lid te worden van Fietsgroep Stappenbelt Zwolle erken ik kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de statuten, de reglementen en gedragscodes van de vereniging zoals deze te vinden zijn op de website. Daarnaast willen we je wijzen op ons Privacystatement waarin we toelichten hoe we met jouw persoonsgegevens omspringen en zo goed mogelijk beschermen. Fietsgroep Stappenbelt is een vereniging die draait op vrijwilligers. Van alle leden wordt verwacht dat zij hulp bieden bij activiteiten, wegregisseur zijn, lid van commissie of als bestuurslid fungeren. Lid worden is niet vrijblijvend!. Door lid te worden onderken je dat ook.

  Akkoord regelement? *

  Contributie: De contributie bedraagt €55,- per jaar voor een gewoon lid en €41,- voor een gezinslid. Ben je al lid van de NTFU (zelf of via een andere vereniging) dan betaal je als dubbellid €23,-. Bedragen zijn ongeacht het moment van lid worden. Vanaf 1 augustus is het mogelijk lid te worden tot en met het daaropvolgende kalenderjaar, de bedragen zijn dan €81,- voor een gewoon lid en €65,- voor een gezinslid. Dit is tevens voor een NTFU lidmaatschap en verzekering, daarnaast worden eenmalig €10,00 inschrijfkosten berekend. Het lidmaatschap gaat in nadat wij u hebben aangemeld bij de NTFU, vanaf die datum is de NTFU verzekering ook actief. Enkele dagen nadat wij u hebben aangemeld bij de NTFU ontvangt u het pasje van de NTFU.

  U geeft toestemming aan Fietsgroep Stappenbelt Zwolle om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Fietsgroep Stappenbelt Zwolle.

  IBAN Rekeningnummer voor automatische incasso:
  *
  Tenaamstelling rekening:
  *
  Akkoord automatische incasso: *

  Opmerking: