Bike by Night

Fietsgroep Stappenbelt fietst ook op de weg in de winter. Hier zijn speciale voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden

Om dit in goede banen te leiden en om voor onze leden zo veilig mogelijke omstandigheden te creëren, zijn er afspraken gemaakt.
Aan het rijden in groepen zitten al specifieke risico’s. Het rijden in het donker maakt dat hier een aantal specifieke maatregelen en afspraken voor nodig zijn. Zo is en blijft het voor iedereen een veilige en plezierige activiteit. Het bestuur heeft samen met de racecommissie de volgende voorwaarden opgesteld:

 • Bike by Night is alleen toegankelijk voor leden van de Fietsgroep. Introducees zijn niet toegestaan. Dit om te voorkomen dat mensen zonder fietservaring meerijden en door onervarenheid een ongeval veroorzaken.
 • Zoals ook bij andere activiteiten zijn alle rijders voorzien van een deugdelijke helm en verkeert de fiets in een zodanige staat dat die geschikt is voor fietsen onder de gegeven omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de banden, bandenspanning en remmen.
 • Alle fietsen zijn voorzien van deugdelijke verlichting waarbij aan de voorzijde van de fiets een wit licht wordt verspreid van minimaal 150 lumen. De achterzijde van de fiets is voorzien van helder en continu (dus niet knipperend) rode verlichting. Deelnemers worden  nadrukkelijk geadviseerd om een reflecterend hesje of andere reflecterende kleding te dragen.
 • Snelheden binnen de bebouwde kom blijven onder alle omstandigheden onder de 25km/u.
 • De rijsnelheden buiten de bebouwde kom blijven gemiddeld onder de 32km/u met een absoluut kortstondig maximum van 40km/u (bijvoorbeeld bruggetje af). De activiteit is dan ook meer bedoeld om conditie op peil te houden dan toe te werken naar een trainingspiek.
 • De maximale groepsomvang is 8 rijders. Bij meer animo wordt de groep gesplitst (bijvoorbeeld: 9 ­> 1×5 en 1×4).
 • Elke avond is er een wegkapitein/voorrijder. De voorrijder maakt zich actief kenbaar en draagt de verantwoordelijkheid voor die avond. Niet alleen voor de route, maar ook dat bovenstaande regels worden nageleefd.
 • Er wordt een vaste route gereden die desgewenst linksom of rechtsom wordt afgelegd. Deze route wordt jaarlijks door de racecommissie vastgesteld.
 • De racecommissie bepaalt of Bike by Night doorgang vindt. In geval van (al dan niet dreigende) sneeuw, bevroren weggedeeltes, ijzel, mist en onweer zal Bike by Night hoe dan ook geen doorgang vinden.
  Het behoeft geen toelichting dat het bestuur ervan uit gaat dat elk lid en deelnemer aan deze activiteit bovenstaande voorwaarden in acht neemt.